Klimatizácie

Potrebujem povolenie na montáž?

V posledných rokoch sa klimatizácia stala veľmi populárna. Stáva sa súčasťou nie len nákupných centier, výrobných hál či kancelárií vo vašom zamestnaní, ale umiestňujú sa čoraz viac aj v rodinných domov či bytov. Práve pri panelákových bytoch a bytových domoch sa často stretávame s otázkou, či je nutné povolenie na montáž klimatizácie. Ide o veľmi chúlostivú tému, ktorú je dôležité presne zodpovedať každému záujemcovi o túto technologickú vychytávku. V tomto prípade je na mieste najmä v prípade, ak bude klimatizačná jednotka umiestnená na fasáde.

Možno si to neuvedomujete, ale jej inštaláciou môžete znehodnotiť niečo, čo nepatrí len vám. Poškodenie spoločnej fasády vás následne môže vyjsť veľmi draho, ak ste tento zásah do budovy nekonzultovali vopred. S klimatizáciou do bytu to teda nie je až také jednoduché, ako by sa to na prvý pohľad mohlo zdať. Je dôležité byť korektný k ostatným obyvateľom bytového domu aby ste sa vyhli následným nepríjemnostiam v budúcnosti.

Kam umiestniť klimatizáciu v paneláku?

Ešte pred inštaláciou bytovej klimatizačnej jednotky je nutné splniť niekoľko povinností. V prvom rade požiadajte správcu budovy o povolenie na montáž. Jeho súhlas musí obsahovať dokumentáciu, z ktorej bude jasne vyplývať, kam klimatizáciu umiestniť. Ďalej by mala zahŕňať riešenie elektroinštalácie či spôsob odvodu kondenzátu z klimatizácie. Podľa usmernenia ministerstva dopravy je táto technická pomôcka považovaná za technické zariadenie. Tie nie sú brané medzi súčasti stavby a nie sú ani stavebným výrobkom. Preto nie je nevyhnutné získať na ne ohlášku či stavebné povolenie.

Odporúča sa však získanie súhlasu nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov, keďže pri jej montáži vzniká určitý hluk či kondenz, ktorý môže zašpiniť fasádu. Keďže klimatizačnú jednotku umiestňujete na časť domu, ktorá je vo vlastníctve všetkých, akýmkoľvek zásahom do tohto majetku poškodzujeme aj ostatných. Ak tak neučiníte, môžu nastať problémy. Takto totiž možno konáte v nesúlade s domovým poriadkom, spoločenskou zmluvou alebo zákonom. V určitých prípadoch vás môžu donútiť odstrániť túto jednotku.

Predpríprava na klimatizáciu

Pred montážou je potrebné urobiť samotnú predprípravu, tá spočíva v natiahnutí izolovaného medeného potrubia. Podľa výkonu klimatizácie sa používajú rôzne priemery potrubia od 6/10 mm do 6/12 mm. Predpríprava spočíva v tom, že sa všetky potrebné rozvody zasekajú do steny. Na stene bude vidieť len zariadenie bez líšt. Okrem potrubia je potrebné ku každej jednotke priviesť elektrické vedenie na jej napájanie. O klimatizácii je ideálne uvažovať, ešte pri projektovaní domu, alebo bytu. Rozvody je možné pripraviť dopredu a ukončiť ich v podomietkových krabiciach a samotnú klimatizáciu namontovať neskoršie. Predprípravu na klimatizáciu by ste mali zveriť odbornej firme, tá najlepšie vie, kde je vhodné umiestniť vonkajšiu jednotku a aké inštalačné potrubie má použiť.

Umiestnenie klimatizácie na fasáde

V niektorých prípadoch je umiestnenie vonkajšej klimatizačnej jednotky možné len na fasádu lodžie. Aj keď ide podľa zákona aj v tomto prípade o spoločnú časť domu, práve tu sa to najčastejšie povoľuje. Nemusia tu totiž vzniknúť až také problémy so zatepľovacím systémom a porušeniu steny. Tá je najviac chránená pred priamymi poveternostnými podmienkami. Aj v tomto prípade vám však odporúčame schválenie na schôdzi, no majiteľ budovy by s tým nemal mať až také problémy.

Vo všeobecnosti však platí, že by sme ju nemali umiestniť na zateplených bytových priestoroch. Správca vám nevydá súhlasné stanovisko na fasádu bytového domu pri výraznom ovplyvnení architektonického vzhľadu budovy. Montáž musia vykonávať firmy, ktoré sú odborne spôsobilé a klimatizácia musí mať samostatný rozvod elektriny. Samozrejmosťou je dodržanie nočného kľudu pri práci a následné upratanie nahromadeného odpadu.

Ako zabezpečiť odvod kondenzátu

Odvod kondenzátu z klimatizácie nastáva pri klasických setoch vnútornej a vonkajšej jednotky s potrebou ich prepojenia potrubím a káblom. Dôležité je zvolenie správnej dĺžky prepojovacieho potrubia. Tá býva zvyčajne do 15 metrov a maximálne prevýšenie medzi jednotkami je 8 metrov (podľa technických parametrov kompresora). Najdôležitejšie je umiestnenie klimatizácie. Potrebné je zvoliť jej správnu polohu a následný odvod vody. Tú odveďte samospádom niekam, kde nebude nikomu vadiť. Je len na vás, či zvolíte vedro alebo inú vhodnú nádobu (samozrejme ju nesmiete zabudnúť včas vylievať) alebo ju vyvediete do kanalizácie v byte cez protizápachový syfón či do odkvapu.

Najčastejšie sa volí uloženie kondenzu do spoločnej trasy s potrubím chladiva vo vhodne miernom spáde smerujúcom do vonkajšieho priestoru. Myslíte však na to, aby vyústenie kondenzu nevadilo ostatným obyvateľom a aby končilo na mieste (minimálne 40 centimetrov od fasády), kde sa voda rýchlo vysuší alebo naopak v zime nebude nebezpečná z dôvodu jej zamrznutia. Dobrým riešením je aj špeciálny výparník kondenzu, ktorý sa pripevňuje pred ventilátor vonkajšej jednotky. Ten ho dokáže nasať do seba teplý vzduch ho následne odparí. Ide o ideálnu voľbu v paneláku. Takto váš kondenz nebude vadiť nikomu zo susedov a vy nemusíte riešiť miesto, kam ho odviesť.

Na zlepšenie vášho zážitku na našej webovej stránke používame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s našimi Zásadami ochrany osobných údajov